O Właścicielu admin

DR INŻ ZDZISŁAW PÓLKOWSKI
Jest nauczycielem dyplomowanym w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonych w Polkowicach, profesorem UJW na Wydziale Nauk Technicznych i Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Jana Wyżykowskiego w Polkowicach oraz adiunktem w Karkonoskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jeleniej Górze. Od 2019 roku jest również adiunktem w Katedrze Business Intelligence w Zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ponadto jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Pitesti w Rumunii, Uniwersytecie WSG w Bydgoszczy w Polsce, Szkole Zarządzania Swami Sahajanand w Bhavnagar w Indiach oraz adiunktem na Uniwersytecie Marwadi w Swami Sahajanand College Of Commerce & Management w Bhavnagar w Indiach. Były dziekan Wydziału Nauk Technicznych w latach 2009 -2012 na UZZM w Lubinie. Posiada tytuł doktora informatyki i zarządzania na Politechnice Wrocławskiej, studia podyplomowe w zakresie systemów mikrokomputerowych w zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w zakresie informatyki pedagogicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ukończył studia inżynierskie w zakresie systemów komputerowych w przemyśle na Politechnice Zielonogórskiej. Opublikował ponad 130 artykułów w czasopismach, 35 materiałów konferencyjnych, w tym ponad 55 artykułów w czasopismach indeksowanych w Web of Science, Scopus, IEEE.
Dr Polkowski jest współredaktorem 10 książek, które zostały opublikowane w Springer i CRC Press Taylor & Francis. Był członkiem Technicznego Komitetu Programowego na wielu konferencjach międzynarodowych, czasopismach w Polsce, Indiach, Chinach, Iranie, Syrii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Turcji i Bułgarii. Do tej pory wygłosił ponad 70 referatów na zaproszenie na różnych konferencjach międzynarodowych w różnych krajach. Jest także członkiem Rady Studiów i członkiem eksperckim komitetu badań doktoranckich na wielu uniwersytetach w Indiach. Jest również członkiem rad redakcyjnych kilku czasopism i pełnił funkcję recenzenta w wielu międzynarodowych czasopismach. Jego obszar zainteresowań obejmuje IT w biznesie, IoT w biznesie oraz technologie edukacyjne. Z sukcesem zakończył projekt badawczy „Opracowanie innowacyjnej metodologii nauczania Informatyki Biznesowej” finansowany przez Komisję Europejską. Jest również właścicielem firmy doradczej IT dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polkowicach i Lubinie.